Środki unijne

Meble Heban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. informuje, że zawarła umowę nr POPW.01.05.00-06-0171/20-00 na realizację projektu pt. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA MEBLE HEBAN SP. Z O.O. SP. K.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 115 545,78 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 115 545,78 zł.

Family Heban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. informuje, że zawarła umowę nr POPW.01.05.00-06-0172/20-00 na realizację projektu pt. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA FAMILY HEBAN SP. Z O.O. SP. K.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 74 976,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 74 976,00 zł.

Elite Heban Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. informuje, że zawarła umowę nr POPW.01.05.00-06-0173/20-00 na realizację projektu pt. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA ELITE HEBAN SP. Z O.O. SP. K.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 45 913,23 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 45 913,23 zł