Polityka Ciasteczek

<h5 style=”text-align:center”>Polityka Cookies</h5><!–mep-nl–><p>Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.</p><!–mep-nl–><!–mep-nl–><h6 style=”text-align:center”>§ 1 Definicje</h6><!–mep-nl–><ul><!–mep-nl–><li><p><strong>Serwis</strong> – serwis internetowy działający pod adresem <span id=”serwis”><span class=”colored”>www.mebleheban.com.pl</span></span></p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Serwis zewnętrzny</strong> – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Administrator</strong> – firma <span id=”firma”><span class=”colored”>FAMILY HEBAN Sp. z o. o. – Sp. k.</span>, prowadząca działalność pod adresem: <span class=”colored”>ul. Bialska 46, 23-300 Janów Lubelski</span>, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): <span class=”colored”>8621640869</span>, o nadanym numerze REGON: <span class=”colored”>061529121</span>, o nadanym numerze KRS: <span class=”colored”>0000453113</span></span>, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Użytkownik</strong> – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Urządzenie</strong> – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Cookies (ciasteczka)</strong> – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika</p></li><!–mep-nl–></ul><!–mep-nl–><h6 style=”text-align:center”>§ 2 Rodzaje Cookies</h6><!–mep-nl–><ul><!–mep-nl–><li><p><strong>Cookies wewnętrzne</strong> – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Cookies zewnętrzne</strong> – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Cookies sesyjne</strong> – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis <span id=”sz1″ style=”display: inline;”>lub Serwisy zewnętrzne</span> podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Cookies trwałe</strong> – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis <span id=”sz2″ style=”display: inline;”>lub Serwisy zewnętrzne</span> do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.</p></li><!–mep-nl–></ul><!–mep-nl–><!–mep-nl–><h6 style=”text-align:center”>§ 3 Bezpieczeństwo</h6><!–mep-nl–><ul><!–mep-nl–><li><p><strong>Mechanizmy składowania i odczytu</strong> – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Cookie wewnętrzne</strong> – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników</p></li><!–mep-nl–><li><p><strong>Cookie zewnętrzne</strong> – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.</p></li><!–mep-nl–></ul><!–mep-nl–><!–mep-nl–><h6 style=”text-align:center”>§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie</h6><!–mep-nl–><ul id=”cele”><li><p><strong><span class=”colored”>Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu</span></strong> – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.</p></li><li><p><strong><span class=”colored”>Marketing i reklama</span></strong> – Administrator <span id=”sz3″ style=”display:inline”>oraz Serwisy zewnętrzne</span> wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.</p></li><li><p><strong><span class=”colored”>Dane statystyczne</span></strong> – Administrator <span id=”sz4″ style=”display:inline”>oraz Serwisy zewnętrzne</span> wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.</p></li><li><p><strong><span class=”colored”>Serwowanie usług multimedialnych</span></strong> – Administrator <span id=”sz5″ style=”display:inline”>oraz Serwisy zewnętrzne</span> wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.</p></li><li><p><strong><span class=”colored”>Usługi społecznościowe</span></strong> – Administrator <span id=”sz7″ style=”display:inline”>oraz Serwisy zewnętrzne</span> wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych</p></li></ul><!–mep-nl–><h6 style=”text-align:center”>§ 5 Serwisy zewnętrzne</h6><!–mep-nl–><p id=”zewinfo”><span class=”colored”>Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:</span></p><!–mep-nl–><ul id=”zewnetrzne”><li><p><strong><span class=”colored”>Google Analytics</span></strong></p></li><li><p><strong><span class=”colored”>Google AdSense</span></strong></p></li><li><p><strong>Google AdWords</strong></p></li> <li><p><strong><span class=”colored”>Google+</span></strong></p></li><li><p><strong><span class=”colored”>Facebook</span></strong></p></li><li><p><strong><span class=”colored”>Youtube</span></strong></p></li></ul><!–mep-nl–><h6 style=”text-align:center”>§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis<span id=”sz6″ style=”display: inline;”> i Serwisy zewnętrzne</span></h6><!–mep-nl–><ul><!–mep-nl–><li><p>Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies</p></li><!–mep-nl–><li><p>Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: <a href=”http://jakwylaczyccookie.pl”>jak wyłączyć cookie</a>.</p></li><!–mep-nl–><li><p>Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.</p></li><!–mep-nl–></ul><!–mep-nl–><h6 style=”text-align:center”>§ 7 Wymagania Serwisu</h6><!–mep-nl–><ul><!–mep-nl–><li><p>Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.</p></li><!–mep-nl–><li><p>Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.</p></li><!–mep-nl–></ul><!–mep-nl–><h6 style=”text-align:center”>§ 8 Zmiany w Polityce Cookie</h6><!–mep-nl–><ul><!–mep-nl–><li><p>Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.</p></li><!–mep-nl–><li><p>Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.</p></li><!–mep-nl–><li><p>Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.</p></li><!–mep-nl–></ul>